ANA SAYFA
HAKKIMIZDA
DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
HESAPLAMALAR
KANUNLAR
GALERİ
İLETİŞİM
LİNKLER
ANALİZ 212
A SINIFI DANIŞMANLIK
İŞ YERİ HEKİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
İŞ HUKUKU
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ VE DENETİM
MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
ORTAM ÖLÇÜM VE MÜHENDİSLİK HZMETLERİ
İLK YARDIM EĞİTİMİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI
HİJYEN EĞİTİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Risk analizi yapılması,
İşyerinde gözetim ve denetim sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi,
İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması,
Güncel mevzuat takibi,
Uygun şekilde çalışma alanlarının bölünmesi ve yürüyüş yollarının çizimi ile işletmelerde mevzuat gereği asılacak levha ve uyarıların tespiti,
Personele iş sağlığı ve güvenliği açısından mesleki eğitimler hariç diğer gerekli eğitimlerin verilmesi
Acil durum ekipleri belirlenerek Acil Eylem Planı Hazırlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi,
Yangın Tahliye Planı yapılması,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmaları,
İş kazaları ile ilgili incelemelerin yapılması, önleyici faaliyetlerin belirlenmesi,
Ergonomi çalışmalarının yapılması,
Sağlık ve Güvenlik Planı’nın hazırlanması,
İç Yönetmeliğin hazırlanması,
İş İzni Prosedürü’nün hazırlanması,
Çalışma talimatlarının hazırlanması,
İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formu’nun düzenlenmesi
Patlamadan Korunma Dokümanı’nın hazırlanması
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi,
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi,
Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapılması,
Kimyasal maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi,
Kimyasal maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi,
Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapılması,
Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunulması,
Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması,
Topraklama tesisatının periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
Paratonerin periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
İş makinelerinin periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerinin takip edilmesi.

ANA SAYFAHAKKIMIZDADANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZHESAPLAMALARKANUNLARGALERİİLETİŞİMLİNKLER
DR. SONER SARKIN, İS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İŞ HUKUKU, ÇEVRE, DENETİM, EĞİTİM, MOBİL HİZMETLER, MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ